Rösta i EU-valet för HBTQ-rättigheter

Organisationen International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) har dragit igång en kampanj för att få så många som möjligt som kandiderar till EU-parlamentet att skriva på ett manifest för HBTQ-rättigheter.

Manifestet är helt i linje med Piratpartiets politik. I vårt EU-valsmanifest säger vi:

Vi tror på alla människors lika värde. Alla människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter, oavsett sådant som härkomst, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, livsstil eller klädval. Alla människor ska ha rätt till sina övertygelser, sin religion, tradition och livsstil, så länge de inte stör andras rätt till samma sak. Det är viktigt att EU tydligt står upp för dessa principer.

Vi anser att det i hela unionen ska vara förbjudet att diskriminera utifrån sexuell läggning och könsidentitet. Samkönade äktenskap och partnerskap ska tillåtas i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land.

Därför är jag glad att skriva under manifestet från ILGA. Kolla här vilka andra svenska EU-parlamentskandidater som gjort samma sak.

Rösta på en kandidat som skrivit under manifestet för grundläggande HBTQ-rättigheter i EU!

Rösta i EU-valet för digitala rättigheter

Nätverket European Digital Rights har dragit igång en kampanj som de kallar wepromise.eu, för att få så många som möjligt som kandiderar till EU-parlamentet att skriva på ett manifest för digitala rättigheter.

Även medborgare som inte kandiderar i valet kan registrera sig i kampanjen, och lovar då att rösta på en kandidat som skrivit under manifestet.

Vårt förstanamn på EU-listan Christian Engström har redan skrivit under. Nu har jag också gjort det.

Skriv under du också. Eller lova att rösta på en kandidat som gjort det.

Kandidatur till Piratpartiets EU-lista

Jag har sänt nedanstående mejl till Piratpartiets valberedning:

Hej,

Jag kandiderar till partiets EU-lista.

Mitt engagemang för Piratpartiet väcktes i och med stormen kring FRA-lagen. Det var ett sådant uppenbart brott mot demokratiska grundprinciper. Den glöd av engagemang som väcktes i och med detta har jag fortfarande kvar. Jag blev aktivist och bloggare, och valdes senare in i partistyrelsen på vårmötet 2011.

Min erfarenhet i Piratpartiet omfattar nu flera år i partistyrelsen, och jag är även rättspolitisk talesperson. Därtill är jag ordförande för Piratpartiet Norrköping.

Centralt har jag – förutom att jag deltagit på samtliga partistyrelsemöten under min mandatperiod – även medverkat i den redaktionsgrupp under partiledningen som arbetar med utformningen av våra politiska program.

Som rättspolitisk talesperson har jag en synnerligen god relation till partiledningen, vilket jag tycker är betydelsefullt om man ska företräda partiet som parlamentariker.

I mitt arbete för partiet har jag haft chansen att skaffa mig erfarenhet i att företräda partiet i media, både centralt och lokalt. Jag har skrivit debattartiklar och talat med journalister.

Några exempel på närvaro i media:

Därför polisanmäler vi Anna-Karin Hatt (Aftonbladet)
Sverige bakom EU:s datalagringsdirektiv (Aftonbladet)
Miljöpartiets parlamentariker sviker sina gräsrötter (SvD)
Lövin ljuger om Miljöpartiets politik (SvD)
Upphovsrättsindustrin bedriver censurkrig (Norrköpings Tidningar)
Internet största hotet mot extrema rörelser (SvD)
Tekniken behöver politiseras (Fria Tidningen)
Tysta inte ner övervakningsskandalen (Norrköpings Tidningar)

Jag är en doer med hög arbetskapacitet som tar allvarligt på mina ansvarsuppgifter. Jag är intresserad av att vara med på partiets EU-lista eftersom jag skulle tycka att det vore fantastiskt att företräda partiet som parlamentariker. Därför är jag intresserad av en hög placering på listan, så att jag kan ställa mitt engagemang till partiets förfogande för den händelse att någon av våra nuvarande parlamentariker (vilka jag ser som naturliga förstanamn på listan och vilka jag tror kommer att bli våra parlamentariker även efter EU-valet) inte fullgör sina kommande mandatperioder.

En sak jag särskilt skulle vilja prioritera som parlamentariker är att odla en nära kontakt med partiets gräsrotsarbete i Sverige. Våra nuvarande parlamentariker har uträttat mycket gott i EU, men just på det området tycker jag att de kommit till korta. Partiet i Sverige skulle må bra av parlamentariker som är aktiva och närvarar som en naturlig del av partiets verksamhet även i hemlandet – eftersom det är i Sverige vi bygger vår organisation och möter våra väljare.

I arbetslivet är jag inköpare på ett industriföretag. Jag har viss utbildning på högskolenivå i förhandlingsteknik. Jobbet ställer stora krav på social förmåga, strategiskt och taktiskt tänkande och kräver därtill hög administrativ förmåga.

Som person är jag glad och lätt att ha att göra med. Med jämna mellanrum begår jag misstag, och de försöker jag att erkänna och ta ansvar för.

Om ni har några frågor, tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar,
Torbjörn Wester

Kandidatur som rättspolitisk talesperson

Jag har sänt nedanstående mejl till Piratpartiets partiledning:

Hej,

Jag kandiderar till posten som rättspolitisk talesperson för Piratpartiet

Bakgrund
Jag heter Torbjörn Wester, är 33 år och ordförande för Piratpartiet Norrköping, samt ledamot av partistyrelsen.

Mitt engagemang för Piratpartiet väcktes i och med stormen kring FRA-lagen. Det var ett sådant uppenbart brott mot demokratiska och rättsliga grundprinciper. Den glöd av engagemang som väcktes i och med detta har jag fortfarande kvar. Jag profilerade mig som bloggare på den (nu halvt avsomnade) bloggen infallsvinkel och valdes in i partistyrelsen på vårmötet 2011.

Lokalt i Norrköping har jag varit med att starta upp lokalföreningen, organisera demonstrationer och fått möjligheten att vara med i media å partiets räkning. Centralt har jag – förutom att jag deltagit på samtliga partistyrelsemöten under min mandatperiod – även medverkat i den redaktionsgrupp under partiledningen som arbetar med utformningen av våra politiska program. Jag är också medredaktör på Breddningsbloggen.

Varför talesperson?
I mitt arbete för partiet har jag haft chansen att skaffa mig erfarenhet i att företräda partiet i media, både centralt och lokalt. Jag har skrivit debattartiklar och talat med journalister. I maj kommer jag att gå igenom partiets utbildning i medieträning.

Jag brinner för rättsliga frågor, särskilt vad gäller medborgarrätt. Det är med bestörtning jag följt hur den nuvarande regeringen – under ledning av justitieminister Beatrice Ask – monterat ner betydande grundvalar för hur rättsystemet ska fungera i ett öppet och demokratiskt samhälle. Jag ställer mig bakom partiets politik. Om jag i någon enstaka fråga har en annan åsikt än partiet, så har jag omdömet att agera externt som partiets talesperson medan jag kan driva mina egna åsikter internt i partiet.

Jag är väl insatt i partiets politik, har varit med och skriva delar av den och arbetar gärna med att både bredda den och kampanja för den.

Några exempel på närvaro i media:

Miljöpartiets parlamentariker sviker sina gräsrötter (SvD)

Lövin ljuger om Miljöpartiets politik (SvD)

Upphovsrättsindustrin bedriver censurkrig (Norrköpings Tidningar)

Internet största hotet mot extrema rörelser

Tekniken behöver politiseras (Fria Tidningen)

Med vänliga hälsningar,
Torbjörn Wester

Centerpartiet vill vara Piratpartiet men kan inte

baja-c

Centerpartiets interna förslag till nytt idéprogram har väckt mycket debatt i media senaste veckan. Det har anklagats för att vara “nyliberalt” och för att tappa kontakten med socialliberalismen.

Särskilt tre frågor har väckt uppståndelse och hårdvinklats i media, nämligen att tillåta månggifte, fri invandring och att avskaffa skolplikten.

Om man ska använda ett ord för att beskriva förslaget till nytt partiprogram, blir det “frihetligt”. Problemet är att centerpartiets gräsrötter inte är frihetliga. Gräsrötterna är fortfarande en “borgerlig vänster” (ett uttryck från förrförrförre partiledaren Olof Johansson). Kanske är de rentav borgerliga socialdemokrater. Gräsrötterna minns centerns samarbete med socialdemokraterna 1995-1998 som något som definierar partiet i nutid. Socialdemokraterna är inte heller ett frihetligt parti, och skulle aldrig samarbeta i frågor kring öppna gränser, avskaffad skolplikt och månggifte.

Däremot är Piratpartiet ett frihetligt parti. Medlemmarnas åsikter spänner hela vägen över den politiska höger-vänsterskalan, men befinner sig tydligt på den frihetliga sidan. Det slår mig att Centerns förslag lika gärna – på gott och ont – skulle kunna ha lagts fram av (pp). De drivs dock inte av (pp) i dagsläget, men ligger enligt min bedömning ideologiskt nära sådana förslag som diskuteras i partiets intensiva politiska breddningsarbete.

Frågan om månggifte är minst sagt perifer i svensk politik. Den drivs inte av (pp), och ärligt talat tycker jag att det är lika bra. Jag ogillar frågor som i första hand är symbolfrågor. Vi har fortfarande mer akuta hål i vår politik att koncentrera oss på.

Fri invandring är ett frihetligt förslag. Dock ogillar jag förslaget! Det innebär inte (!) att vara nybyggare på det flykting- och invandringspolitiska området. Istället utgår det från en gammal motsättning mellan internationalism och protektionism. Bättre vore att inrikta sig på de mekanismer som i verkligheten styr den svenska flykting- och invandringspolitiken, nämligen lagstiftning och praxis kring sådant som asylrätten, budgetprocessen och anhörig- och arbetskraftsinvandring.

Dessutom uppfattas ett förslag om fri invandring som att det saknar verklighetsförankring, och det är inte enbart en pedagogisk fråga. (Det är som att vara mot krig. Det är ett gott ställningstagande som inrymmer en bra och visionär bild av världen, men blir lite realpolitiskt fånigt i dagsläget.)

Jag håller på och skriver ett gigantiskt blogginlägg om flyktingpolitik som jag hoppas ska kunna publiceras på Piratpartiets breddningsblogg inom kort.

När det slutligen gäller “avskaffandet av skolplikt” skriver Maria Wetterstrand klokt om mediernas obalanserade rapportering:

“Centern vill slopa skolplikten, får vi läsa, som om barn inte längre ska behöva lära sig något. I verkligheten rör det sig om ett sätt att utforma lagen som används i Finland och Danmark. Pliktmomentet flyttas så det handlar om lärandet och inte om själva skolbyggnaden eller formen.”

Detta känns i högsta grad som något Piratpartiet skulle kunna lyfta in rakt av. Det känns modernt, fräscht och frihetligt.

Centerpartiet kommer aldrig kunna bli ett piratparti, ett frihetligt politiskt alternativ. Dels därför att gräsrötterna inte är frihetliga, dels för att de är en del av en moderatledd batongregering som vill ha hårdare tag i skolan, hårdare tag mot ungdomsbrottslingar, hårdare tag mot asylsökande, allt hårdare övervakningslagar och hårdare tag mot folk som bryter mot föråldrad upphovsrättslagstiftning på nätet.

Det bådar dock gott för Piratpartiet att centern identifierat att det finns ett frihetligt politiskt utrymme i svensk politik.

Förbjud självstyrande stridsrobotar

Vitoria - Graffiti & Murals 0467


Idag bloggar jag på Piratpartiets breddningsblogg om behovet av att ta initiativ internationellt för att förbjuda självstyrande stridsrobotar. Ett ämne som kan låta som science fiction, men tyvärr inte är det.

Gå gärna in och läs och kommentera på breddningsbloggen.

Modernisera smittskyddslagen

Idag bloggar jag på Piratpartiets breddningsblogg om att informationsplikten för HIV-smittade som vill ha sex, bör slopas.

Det är en brännande fråga där en lättväckt rädsla ställs mot förnuft och sans. Det är även en värderingsfråga, om vilka principer partiets politik bör utgå från, populism eller fakta och ideologi.

Gå gärna in och läs och kommentera på breddningsbloggen.