Rösta i EU-valet för digitala rättigheter

Nätverket European Digital Rights har dragit igång en kampanj som de kallar wepromise.eu, för att få så många som möjligt som kandiderar till EU-parlamentet att skriva på ett manifest för digitala rättigheter.

Även medborgare som inte kandiderar i valet kan registrera sig i kampanjen, och lovar då att rösta på en kandidat som skrivit under manifestet.

Vårt förstanamn på EU-listan Christian Engström har redan skrivit under. Nu har jag också gjort det.

Skriv under du också. Eller lova att rösta på en kandidat som gjort det.

Kandidatur till Piratpartiets EU-lista

Jag har sänt nedanstående mejl till Piratpartiets valberedning:

Hej,

Jag kandiderar till partiets EU-lista.

Mitt engagemang för Piratpartiet väcktes i och med stormen kring FRA-lagen. Det var ett sådant uppenbart brott mot demokratiska grundprinciper. Den glöd av engagemang som väcktes i och med detta har jag fortfarande kvar. Jag blev aktivist och bloggare, och valdes senare in i partistyrelsen på vårmötet 2011.

Min erfarenhet i Piratpartiet omfattar nu flera år i partistyrelsen, och jag är även rättspolitisk talesperson. Därtill är jag ordförande för Piratpartiet Norrköping.

Continue reading

Kandidatur som rättspolitisk talesperson

Jag har sänt nedanstående mejl till Piratpartiets partiledning:

Hej,

Jag kandiderar till posten som rättspolitisk talesperson för Piratpartiet

Bakgrund
Jag heter Torbjörn Wester, är 33 år och ordförande för Piratpartiet Norrköping, samt ledamot av partistyrelsen.

Mitt engagemang för Piratpartiet väcktes i och med stormen kring FRA-lagen. Det var ett sådant uppenbart brott mot demokratiska och rättsliga grundprinciper. Den glöd av engagemang som väcktes i och med detta har jag fortfarande kvar. Jag profilerade mig som bloggare på den (nu halvt avsomnade) bloggen infallsvinkel och valdes in i partistyrelsen på vårmötet 2011.

Continue reading

Centerpartiet vill vara Piratpartiet men kan inte

baja-c

Centerpartiets interna förslag till nytt idéprogram har väckt mycket debatt i media senaste veckan. Det har anklagats för att vara “nyliberalt” och för att tappa kontakten med socialliberalismen.

Särskilt tre frågor har väckt uppståndelse och hårdvinklats i media, nämligen att tillåta månggifte, fri invandring och att avskaffa skolplikten.

Continue reading

Förbjud självstyrande stridsrobotar

Vitoria - Graffiti & Murals 0467

Idag bloggar jag på Piratpartiets breddningsblogg om behovet av att ta initiativ internationellt för att förbjuda självstyrande stridsrobotar. Ett ämne som kan låta som science fiction, men tyvärr inte är det.

Gå gärna in och läs och kommentera på breddningsbloggen.

Modernisera smittskyddslagen

Idag bloggar jag på Piratpartiets breddningsblogg om att informationsplikten för HIV-smittade som vill ha sex, bör slopas.

Det är en brännande fråga där en lättväckt rädsla ställs mot förnuft och sans. Det är även en värderingsfråga, om vilka principer partiets politik bör utgå från, populism eller fakta och ideologi.

Gå gärna in och läs och kommentera på breddningsbloggen.

Sverige måste betala skadestånd för nya tvångssteriliseringar

Mellan 1934 och 1975 tvångssteriliserades i Sverige mellan 20 000 och 30 000 personer. I en minoritet av dessa fall rörde det sig om personer som tvingades till sterilisering med fysiskt våld. Vanligare var olika former av utpressningssituationer, ”tvångsliknande förhållanden” eller olämpliga metoder för övertalning.

Tyvärr var de tvångssteriliserade tvungna att vänta ända till 1999 innan de hade möjlighet till skadestånd. Måhända är det något i Sveriges självbild som leder till en grav ovilja att kompensera oskyldiga människor för det lidande de utsätts för genom statliga övergrepp.

Tvångssteriliseringarna har fortsatt i Sverige även efter 1975, för transpersoner som önskar genomgå könskorrigerande kirurgi. I dessa fall rör det sig inte om fysiskt våld, utan istället om sterilisering som krav för att få myndighetsbeslutet om könskorrigerande kirurgi verkställt. Vilket är jämförbart med de kvinnor som tvingades till sterilisering före 1975 för att få abort.

Continue reading

Uppsamlingsheat om Piratpartiet och skolpolitiken

Just nu pågår Ung Pirats politiska konferens #polkon11 i vackra kongresslokaler på De Geer i Norrköping.

LouisDeGeer (pressbild M&F Foto)

polkon

Temat för dagen är skolpolitik, så jag publicerar här ett litet uppsamlingsheat om vad som tidigare skrivits på temat Piratpartiet och skolpolitiken. Har jag missat något? Tipsa i kommentarsfältet.

Continue reading

Piratpartiet behöver en bättre skolpolitik

Piratpartiet har en antagen skolpolitik. Fast alltför få pirater verkar vara medvetna om det.

I Sverige är skolan en kommunal angelägenhet. Därför återfinns Piratpartiets skolpolitik i de olika lokalpolitiska plattformar som antagits och godkänts av partistyrelsen.

Se t.ex. under ”Utbildning” i denna länk.

Den nya tekniken har alltid fört med sig nya utmaningar för skolan, som ibland varit alltför långsam att reagera, alltför konservativ. Men skolpolitik handlar inte om teknik, den handlar om människor. Det finns ett behov av att utveckla (fördjupa) vår skolpolitik ytterligare. Så att den blir bredare och på allvar kan uppfattas som ett seriöst och ideologiskt alternativ för väljarna. Idag är Piratpartiets skolpolitik på tok för ytlig, grund och teknikfixerad för att intressera särskilt många människor.

Låt mig göra en personlig sammanfattning av hur jag uppfattar Piratpartiets ideologiska utgångspunkt i skolpolitiken.

Vi är framförallt motståndare till den mytbildning som Folkpartiet är ansvariga för, att skolan var ”bättre förr”.

Att det enda rätta är att drämma linjalen i katedern så att eleverna vaknar till och kanske lär sig att rabbla den statligt antagna litteraturkanon utantill.

Förutsatt förstås, att eleverna inte är alltför traumatiserade efter att nyss ha tvingats dra ner byxorna och göra ett oanmält drogtest. Som föräldrarna inte ska meddelas om.

Folkpartiets ledare Jan Björklund har ju som bekant avslöjats av Sveriges Radios granskande journalistik, för att mer eller mindre ha hittat på ”den svenska skolkrisen”. Läs gärna denna artikel i SvD och ladda ner SR:s program.

Piratpartiet står för en skola där elevernas kreativitet kan få fullt utlopp och utvecklas. Elever som fått lära sig deltagande och idéskapande kommer att gå vidare och bygga upp ett starkt näringsliv, för att inte tala om hur den humanistiska och kulturella sektorn i samhället kommer att blomstra.

Piratpartiet är inte för ökad kontroll och ökade straff, Piratpartiet är för ökade möjligheter. Vår utgångspunkt är humanistisk, där varje elevs särart tas tillvara som en resurs och tillåts att blomma ut till fullo.

Men partiet har samtidigt inte fallit till föga för något flum. Vi älskar kunskap. Därför vill vi att våra barn ska ha de allra bästa möjligheterna att tillägna sig nödvändiga kunskaper och färdigheter i en utvecklande miljö. Det har erfarenhetsmässigt visat sig ge det bästa resultatet. (Ingenjörer från forna dikaturländer har tvingats åka på kurser till västländer för att lära sig innovation och kreativitet.)

När det gäller ny teknik… Här finns också möjlighet för Piratpartiet att fördjupa sin skolpolitik, att föra en politik baserad på en modern kunskapssyn.

Det är naturligtvis viktigt att barn lär sig att räkna. Men att elever får använda miniräknare på mattelektionerna betraktas idag som fullständigt naturligt.

Det är viktigt att lära sig något om Europas geografi också. Men jag tycker att det är självklart att eleverna ska ha tillgång till Internet när de skriver ett geografiprov.

För det är med ständig tillgång till nätet som de kommer att leva sina liv. Internet är ett lika naturligt hjälpmedel som en miniräknare.

När miniräknaren introducerades i skolan hördes en hel del ramaskrin från folkparti-liknande kadaverdisciplin-kramande personer som trodde att de värderade kunskap. Nu skulle barnen inte längre lära sig att räkna, påstods det. Idag framstår ett sådant resonemang som absurt.


Schiefertafelmitschwamm
(Eleverna kommer inte lära sig att skriva ordentligt,
om de kan sudda vad de skrivit…)

Det är i sökandet efter kunskap som eleverna lär sig att inhämta kunskap. Jag tror förresten att minst 50 % av allt jag lärt mig, har jag lärt mig när jag sökt information om något annat…

Detta är mina personliga reflektioner. Jag är mycket intresserad av att höra dina synpunkter om Piratpartiet och skolpolitiken!