ACTA har fallit – motståndet växer

ACTA

Piratpartiet i Sverige och systerpartierna i övriga europeiska länder har varit ledande i kampen mot ACTA. Därför är det idag en stor dag när avtalet slutligen föll! Det är en sällsynt seger i en tid av alltmer repressiv lagstiftning i internetfrågor.

Jag hade själv nöjet att tidigare i år delta i en episk demonstration i Norrköping där ropen ekade på gator och torg: “Privatliv åt alla”, “Stoppa ACTA!” och “Rör inte vårt internet”. (Kolla gärna in vad lokaltidningarna skrev, samt bilder och videoklipp, i detta blogginlägg, där även mitt tal finns utskrivet, med lite bakgrundsinformation kring ACTA.)

Continue reading

En önskan om transparens som skapar transpiration

Igår skrev jag ett blogginlägg där jag pläderade för att Piratpartiets styrelsemöten bör spelas in och tillgängliggöras via nätet.

Reaktionerna på detta har varit blandade och förslaget har mottagit viss kritik.

En del av farhågorna har gällt att styrelsemötena riskerar att fungera sämre om ledamöterna tvingas agera utifrån vetskapen att allt de säger spelas in. Att konflikter och misstag riskerar att förstoras.

Jag känner respekt för dessa synpunkter. En välfungerande styrelse är ju allas vår ambition.

Med detta sagt så står jag själv fast vid åsikten att mötena borde spelas in och tillgängliggöras, eftersom jag personligen tycker att de positiva aspekterna överväger.

Det är lite av en känslig fråga för mig, eftersom frågan var viktig för mig innan jag valdes in i partistyrelsen. Jag vill inte ändra åsikt därför att jag själv fått privilegiet att sitta i styrelsen.

Jag tror att många av de aktiva medlemmarna skulle varit förtjänta av att kunna granska det beryktade styrelsemötet om valmanifesten (som ledde till barnporrdebaclet) och styrelsemötet där Falkvinges lönenivå spikades (ett beslut som tvangs göras om). För att ta två av ganska många möjliga exempel. Styrelsen kommer säkerligen att fatta kontroversiella beslut även i framtiden. Frågan ”vad sades egentligen” kan mycket väl uppstå igen.

Jag är en stark förespråkare för medlemmarnas möjlighet att granska partistyrelsen. (Det är f.ö. alla styrelseledamöter, även om analysen skiljer sig åt i frågan om inspelade styrelsemöten.)

Men jag kan ju inte bortse från att pirater som jag verkligen respekterar kommer till en annan slutsats än mig, både i och utanför styrelsen. Jag gick uttryckligen till val på att vara prestigelös, och är intresserad av att omsätta detta vallöfte i praktiken när mina förslag får kritik.

Eftersom det inte förefaller finnas stöd för inspelade möten, tänker jag inte hänga upp mig på denna käpphäst.

Personligen kan jag tycka att det inte finns något att ”frukta” med sådana möten, om man bara är öppen med sina åsikter, respektfull och vänlig, och håller sig till mötesordningen. Men jag är inte någon norm för hur människor är eller bör vara. Det är väl känt att många människor i allmänhet blir stressade av tanken på att spelas in.

Mitt förslag baserades till stor del på organisationens bristande förtroende för den ”gamla” partistyrelsen.

Det har förekommit att styrelsemöten i princip knappt kunnat genomföras, eftersom tiden har förbrukats med att en styrelseledamot skällt på en annan. Men vi ska inte haka upp oss på sådant som varit; vi har nu en ny styrelse med energiska, positiva och sporrade ledamöter.

Diskussionen har fört med sig det positiva att styrelsens ”tystnadsplikt” diskuteras. Min åsikt, att den bör slopas, verkar vinna visst gehör. (Om nu en frivillig överrenskommelse mellan ledamöterna i den gamla styrelsen alls behöver ”slopas” av den nya styrelsen.)

Ett steg i rätt riktning vore att de styrelsemöten som hålls AFK öppnas upp för de åhörare som har möjlighet att ta sig dit.

Jag kommer tillsammans med de övriga styrelseledamöterna att fortsätta att utveckla styrelsens transparens. (Vilket inbegriper avsevärt fler delar än förslaget om inspelning av styrelsemöten.)

Om partiets aktiva medlemmar anser att styrelsemötena bör spelas in, föreslår jag att detta läggs som förslag till medlemsmötet, så att frågan kan prövas demokratiskt.

Jag tror att initiativet till detta måste komma ”underifrån”. Om det inte gör det, är det kanske en indikation på att det inte finns så stort intresse bland medlemmarna för frågan.

En transparent partistyrelse

Det ingår i Piratpartiets ideologi att kräva ett transparent maktutövande i samhället och i olika demokratiska strukturer.

Dock tillämpar vi inte dessa principer fullt ut för vår egen partistyrelse. För närvarande gäller en svajigt definierad ”tystnadsplikt” för ledamöter i styrelsen.

Tanken med detta är att ledamöterna ska kunna känna sig fria att även diskutera känsliga ämnen vid styrelsemötena.

Men bedömningen av behovet av tystnadsplikt delas inte i alla läger. Det är intressant att notera att Miljöpartiet håller alla sina styrelsemöten öppet, och att vem som helst som önskar kan gå dit (fysiskt) och vara åhörare vid styrelsemötena.

Piratpartiets styrelse är ansvarig inför partiets medlemmar, och styrelsens arbete bör kunna granskas fullt ut av medlemmarna. Piratpartiet bör vara ett föredöme i transparens.

(Inlägget fortsätter nedanför bilden…)Partistyrelsen: Marit Deldén (sammankallande)
Mårten Fjällström, Rickard Olsson, Anna Svensson, Johanna Julén
Sammy Nordström, Mattias Bjärnemalm, Emil Isberg, Henrik Brändén
Torbjörn Wester, Rick Falkvinge, Anders Nordin, Christoffer Willenfort

Därför föreslår jag att styrelsen väljer en bättre modell.

Först och främst kan vi konstatera att ”tystnadsplikten” är en frivillig överrenskommelse mellan ledamöterna i den gamla styrelsen, och inte bindande för den nya styrelsen.

Jag tycker att vi ska utgå från Miljöpartiets modell, men rentav gå ett steg längre.

Styrelsemöten via voice-skype bör spelas in, och inspelningarna tillgängliggöras för vem som helst att lyssna på.

Styrelsemöten AFK bör spelas in och tillgängliggöras i den mån detta är praktiskt rent tekniskt.

Dock kan det ju mycket väl vara så att känsliga frågor behöver behandlas på ett styrelsemöte. Isåfall bör styrelsen fatta beslut om att denna punkt avhandlas ”bakom lykta dörrar”, dvs. att inspelningen sätts på paus. Ett sådant beslut måste alltid motiveras noggrant.

(Det är även värt att notera att den förra styrelsen började läcka som aldrig förr efter att tystnadsplikten infördes. Det förefaller således ha varit kontraproduktivt. Jag vet även att en styrelseledamot uttryckt sig på ungefär följande sätt: ”Tystnadsplikten är bara till för att ledamöterna ska kunna skälla på varandra utan att medlemmarna får veta det.”)

Jag har för avsikt att föreslå detta förändrade tillvägagångssätt för partistyrelsen, men vill gärna ha input från er partimedlemmar. Vad tycker ni?