Kandidatur som rättspolitisk talesperson

Jag har sänt nedanstående mejl till Piratpartiets partiledning:

Hej,

Jag kandiderar till posten som rättspolitisk talesperson för Piratpartiet

Bakgrund
Jag heter Torbjörn Wester, är 33 år och ordförande för Piratpartiet Norrköping, samt ledamot av partistyrelsen.

Mitt engagemang för Piratpartiet väcktes i och med stormen kring FRA-lagen. Det var ett sådant uppenbart brott mot demokratiska och rättsliga grundprinciper. Den glöd av engagemang som väcktes i och med detta har jag fortfarande kvar. Jag profilerade mig som bloggare på den (nu halvt avsomnade) bloggen infallsvinkel och valdes in i partistyrelsen på vårmötet 2011.

Lokalt i Norrköping har jag varit med att starta upp lokalföreningen, organisera demonstrationer och fått möjligheten att vara med i media å partiets räkning. Centralt har jag – förutom att jag deltagit på samtliga partistyrelsemöten under min mandatperiod – även medverkat i den redaktionsgrupp under partiledningen som arbetar med utformningen av våra politiska program. Jag är också medredaktör på Breddningsbloggen.

Varför talesperson?
I mitt arbete för partiet har jag haft chansen att skaffa mig erfarenhet i att företräda partiet i media, både centralt och lokalt. Jag har skrivit debattartiklar och talat med journalister. I maj kommer jag att gå igenom partiets utbildning i medieträning.

Jag brinner för rättsliga frågor, särskilt vad gäller medborgarrätt. Det är med bestörtning jag följt hur den nuvarande regeringen – under ledning av justitieminister Beatrice Ask – monterat ner betydande grundvalar för hur rättsystemet ska fungera i ett öppet och demokratiskt samhälle. Jag ställer mig bakom partiets politik. Om jag i någon enstaka fråga har en annan åsikt än partiet, så har jag omdömet att agera externt som partiets talesperson medan jag kan driva mina egna åsikter internt i partiet.

Jag är väl insatt i partiets politik, har varit med och skriva delar av den och arbetar gärna med att både bredda den och kampanja för den.

Några exempel på närvaro i media:

Miljöpartiets parlamentariker sviker sina gräsrötter (SvD)

Lövin ljuger om Miljöpartiets politik (SvD)

Upphovsrättsindustrin bedriver censurkrig (Norrköpings Tidningar)

Internet största hotet mot extrema rörelser

Tekniken behöver politiseras (Fria Tidningen)

Med vänliga hälsningar,
Torbjörn Wester