Fäktas med karikatyrer eller samarbeta med människor

Nu är Piratpartiets medlemsmöte över, sedan en halvtimme tillbaka. Valet till partistyrelsen är således överståndet för såväl de ordinarie platserna, som fyllnadsvalen.

Styrelsen utgörs nu av:

Marit Deldén (sammankallande)
Rickard Olsson
Mårten Fjällström
Anna Svensson
Johanna Julén

Rickard Falkvinge – omvald

Mattias Bjärnemalm – nyvald
Torbjörn Wester – nyvald
Sammy Nordström – nyvald
Henrik Brändén – nyvald
Emil Isberg – nyvald

Anders Nordin (suppleant)
Christoffer Willenfort (suppleant)

Det känns som om partiet befinner sig i ett nystartläge. Årets vårmöte var det enklaste att delta i och mest välskötta hittills, gamla spöken städades undan i en rasande takt och en livfull ideologisk debatt (!) tog sin början.

Och inte minst har vi fått 5 nya styrelseledamötet som brinner av energi, motivation och arbetslust.

En nystart för partiet. Efter valnederlaget landade vi hårt, nu fjädrar vi upp som från en studsmatta.

Vi har en ny partiledare, en ny partiledning (med rollfördelning!) och kommer att få en ny och arbetande (!) partistyrelse.

Även lokalt känns det som en nystart. Som (avgående) valkretsledare för Östergötland har jag fått en mängd indikationer på att pirater längtar efter att återengagera sig.

Vi var 18 st. på 1 maj-demonstrationen i Linköping, och rekordmånga på piratfikat 3 maj.

Det dök till och med upp nya ansikten – medlemmar utan kontaktnät i partiet som sett medlemsutskicken för de olika aktiviteterna.

Så nu när gnistan återvänder, då partiet vaknar till liv efter eftervalskoman och återvitaliserar sig – då är det extra viktigt att vi lämnar gamla konflikter bakom oss.

Eller som det lite förvirrat uttrycks i Lejonkungen: Lämna det bakomflutna framför dig.

Jag sätter stora förhoppningar till den nya partistyrelsen. De invalda (och ”gamla) ledamöterna är driftiga, proffsiga och ambitiösa. Jag ser fram emot det första styrelsemötet.

Nu är det dags att lägga gamla konflikter bakom sig. I styrelsen har vi omtvistade och erkänt skickliga personer som Rick Falkvinge (partiets grundare) och Mattias ”MAB” Bjärnemalm (en av grundarna av Ung Pirat). Vi har färgstarka individer som Sammy Nordström och Marit Deldén. För att bara nämna några.

Ibland beskrivs Rick Falkvinge på ett respektlöst vis, som en maktgalen-founder-syndrome-drama-queen. Ibland beskrivs Mattias Bjärnemalm på ett respektlöst vis, som en evil-master-mind-gör-allt-som-del-i-en-konspiration-med-dold-agenda-person. (Dessa två personer tjänar här som ett exempel; jag hade nästan slumpmässigt kunnat välja två ledande pirater.) Ibland målas det upp karikatyrer, i blogginlägg, på forum och i chattar.

Sedan några dagar tillbaka har det cirkulerat en tecknad serie på Internet, som väckt lite uppmärksamhet. Tecknad av någon pirat.

Jag tyckte att serien var humoristisk – det var en LOL!

Orsaken var att jag uppfattade seriestrippen som en drift med de personer som tror att dunkla och mystiska maktintriger ligger bakom allt som sker i Piratpartiet. De som tror att allt är en konspiration.

Jag tog inte karikatyren på allvar. Riktiga människor är mångdimensionella, inte pappersfigurer eller svart-vita varelser. Långt därifrån. Och alla vill vi partiets väl.

(Tydligen har vissa snarare uppfattat serien som ett personangrepp. Vilket är skäl nog att den ska klassa in i kategorien ”dåliga idéer”. För det är sorgligt om obetänksamma infall leder till att människor tar illa vid sig.)

Min poäng finns här någonstans. Är vi redo att respektera varandra? Att se varandra som samarbetspartner och bra människor? Är vi redo i (PP) nu att sluta att måla karikatyrer av varandra, att en gång för alla lägga gammalt groll bakom oss?

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License.

Jag tror att vi är redo för detta. Och jag sätter hög tilltro till den nya partistyrelsens förmåga att göra det.

Nu finns det bara en väg som gäller: Framåt!

Organisations-onani eller makt-onani – motion A14

Som bekant pågår ett medlemsmöte i Piratpartiet, och en av de hetaste debatterna just nu rör motion A14.

Som jag ser det är motion A14 ett exempel på den värsta sortens motioner.

Det är en röra, ett totalt gytter, av en mängd OLIKA förslag, faktiskt 9 stycken olika och ganska komplicerade förslag i själva motionstexten.

Och sedan själva yrkandet av motionären att anta alla 9 förslag rakt av:

”Jag yrkar att ovanstående läggs som bilaga till stadgarna.”

Det är ett synnerligen vanskligt sätt att lägga en motion på. För även om vissa inslag av de 9 förslagen är bra, så finns även synnerligen diskutabla (för att inte säga skogstokiga) inslag som man då får ”på köpet”.

Motionen inför en hel del extremt drastiska ”nytolkningar” av Piratpartiets stadgar.

Men eftersom motionen inte är lagd som en ”stadgeändring”, utan som ett förslag om en ”stadgebilaga” så undgår motionären vårt kuppskydd som kräver att motioner som ändrar stadgarna antas med 75 % majoritet.

För att anta en stadgebilaga krävs nämligen bara 50 % majoritet, trots att stadgebilagan för in totalt nya begrepp i uttolkningen av partistadgarna. En ”bugg” som nu utnyttjas.

Låt mig ge några exempel i denna ”stadgebilaga” som jag anser är skogstokiga…

1) Om inte tillräckligt många kandidater nomineras till ett styrelseval, kommer samtliga kandidater per automatik att få en plats i partiets styrelse.

Att införa en sådan mekanism, som i praktiken öppnar upp en möjlighet för en Piratpartist som 99,9 % av partiet anser är en tokig rättshaverist att få en plats i det högsta verkställande organet, bara för att denne har nominerat sig själv till styrelsen… det är ju otroligt.

Ett sådant förslag skulle man garva ihjäl sig åt inom något av de andra politiska partierna i Sverige.

(Det är tydligt att motionären räknade med att motion A12 skulle gå igenom, som drastiskt skulle reducera antalet platser i styrelsen. Så blir dock inte fallet.)

2) Röstandet till Piratpartiets styrelse ska ske med hjälp av ”en Condorcetrankande metod”.

Nog för att vi har en hel del nördar inom partiet, men att försöka lösa demokratiska frågeställningar med en extremt komplicerad matematisk algoritm som bara nördar begriper, innebär att skapa ett enormt demokratiskt underskott.

Vi använde en sådan metod i framtagandet av kandidatlistorna inför valet 2010. Det blev mycket omdebatterat. En del av våra riksdagskandidater (!) gick ut offentligt med att de inte begrep ett dugg om hur de hade hamnat på riksdagslistan.

Metoden har även den intressanta effekten att okontroversiella kandidater som många har med på sina listor, kan hamna högre upp i slutresultatet än kontroversiella toppkandidater.

Ett exempel är om Rick Falkvinge, Mattias Bjärnemalm och jag själv skulle tävla mot varandra med hjälp av denna metod.

Både Rick Falkvinge och Mattias Bjärnemalm skulle säkert få fler toppnoteringar av de röstande, men jag skulle troligen hamna högst upp på listan eftersom jag inte är så omstridd. Sedan skulle Rick och Mattias hamna på 2:a och 3:e plats.

Trots att det är jag som borde hamna på 3:e plats.

3) Motionen förskjuter makten från medlemsmötet till partiledningen.

Här blir det riktigt förvirrande. Motionären skriver:

”[...] mötespresidiet och medlemsmötet skall använda den teknik som partiledningen tillhandahåller [...] även i fall då sådan anvisad teknik etablerar detaljer i mötesordning som inte regleras i detta dokument.”

Alltså ska det vara upp till partiledningen (som är underställd partiledaren, som är underställd partistyrelsen, som är underställd medlemsmötet) att bestämma över medlemsmötet (som är överordnad partistyrelsen, som är överordnad partiledaren, som är överordnad partiledningen).

Det här kanske framstår som en komplicerad fråga, men det handlar alltså om att den underordnades underordnades underordnade ska bestämma över chefens chefs chef.

Det handlar om att förskjuta makt.

Om här kommer jag in på min främsta invändning mot motion A14.

4) Motion A14 som i praktiken handlar om att totalt skriva om partiets stadgar, stöds mest av personer som anklagar alla som har invändningar för att vara alltför intresserade av partiets stadgar.

Ok, hängde du med i den logiska motsättningen.

En Piratpartist motionerar om 9 stadgeändringar, som i grunden förändrar hur vårt parti arbetar.

När engagerade medlemmar (t.ex. funktionärer på lokal nivå, medlemmar av partiledningen och partistyrelsen) argumenterar emot denna långtgående stadgeförändring, så anklagas de för att vara troll som… mest är intresserade av organisations-onani.

Har ingen funderat på om det inte är ”organisations-onani” att föreslå 9 långtgående stadgeförändringar?

Men jag tror inte att det är organisations-onani. Jag tror att det är makt-onani.

Piratpartiet genomgår just nu en smärtsam förändring från att ha varit en kortsiktig kampanjorganisation, organiserad enbart som en projektbaserad apparat, till att bli ett långsiktigt arbetande politiskt parti.

Det innebär att makt förskjuts från projektledningen (det gamla ledargarnityret inom partiet) till medlemmarna. Dvs. ett slags införande av en fungerande interndemokrati i partiet.

Alla organisationer som går från kortsiktighet till långsiktighet måste genomgå denna förändring. Tyvärr verkar vissa ledande förebilder i vårt parti inte ha en fullt utvecklad insikt om detta, utan slåss istället med tänder och klor för att bibehålla sin tidigare maktposition – även om det innebär att skriva om partiets stadgar. Eller om det kräver rena personangrepp mot motståndare.

Det är nog i det ljuset man ska se på en del intressanta fenomen som plötsligt dykt upp.

Henrik Alexandersson (HAX) som inte längre blandar sig i Piratpartiets inre liv, blandar sig i Piratpartiets inre liv. Och med en retorik som får en att häpna.

Den bloggaren riskerar på allvar sin ställning som framstående debattör, i sin iver att smutsa ned sina fingrar med organisation- och makt-onani. Samtidigt som de som sakligt argumenterar för invändningar kallas för… kufar, troll och organisations-onanister.

Rick Falkvinge kallar in röstare via sin blogg, under pågående votering, som inte haft en chans att sätta sig in i sakfrågorna.

Så gjorde han även till motion A12.

Det är intressant att notera att ungefär 60 fler röstande deltog i voteringen kring motion A12, än genomsnittet för andra motioner.

Även jämfört med motioner om att i grunden förändra partiets linje i patent- och upphovsrättsfrågorna.

Falkvinges linje led ett nederlag (i och med att ett ändringsyrkande fick majoritet) med röstsiffrorna 65-67.

Så min analys är att det ”gamla ledargarnityrets” linje hade stöd av ungefär 5 personer, förutom de som kallades in via Falkvinges blogg.

Att det är oetiskt att valla in folk under pågående votering är en av mina käpphästar, fast som utvecklingen varit under detta medlemsmöte känns det som om jag lika gärna kan göra hamburgare på den käpphästen.

Sätt dig in i frågan! Läs igenom de 9 stadgeförändringarna (”stadgetolkningarna”) i motion A14. Gör ett informerat val.

Själv har jag röstat AVSLAG.

Vad är demokrati i Piratpartiet?

Det har sannerligen inte varit enkelt att delta i diskussionerna på Piratpartiets pågående medlemsmöte.

Vi är pionjärer när det gäller att hålla möten online – på internet.

En av tankarna med att hålla möten på nätet är att så många som möjligt ska ha en chans att delta. Allas röst räknas. Inom Piratpartiet har vi inte något ombudssystem, där man röstar på representanter som man litar på och förväntar sig att de ska sätta sig in i frågorna och rösta på ett klokt sätt på kongressen.

Istället har vi direktdemokrati på våra medlemsmöten. En medlem, en röst. Vilket ställer höga krav på medlemmarna.

Men det finns tyvärr tekniska hinder, som ställer till det. Det finns inget beprövat eller välfungerande sätt att hålla föreningsmöten på nätet.

Tidigare har våra medlemsmöten varit extremt svåröverskådliga. Men mötespresidiet har arbetat hårt för att förenkla så mycket som möjligt.

Jag har just varit inne och röstat på det pågående medlemsmötet. Alla skrönor om att det skulle vara svårt eller komplicerat är helt felaktiga.

Det kan dock vara rörigt med alla ändrings och tilläggsyrkanden. (Precis som på ett AFK-möte.) Låt mig ta exemplet med motion B12 om humanism. Jag rekommenderar dig bestämt att läsa alla yrkanden, sätta dig in i dem och bilda dig en egen uppfattning. En del av yrkandena är klart vettiga! Om det dock är så att du vill rösta på den ursprungliga motionen som lades fram av Emma Opassande (och 34 andra pirater) så ska du rösta på de yrkanden där det står ”infinite-Emma” bredvid.

Samma princip gäller för alla motioner – om du önskar rösta på en motion i dess originalutförande, rösta på de yrkanden som lagts av personen som lade motionen.

De pågående voteringarna listas på ett snyggt sätt i vänsterkanten av forumet. Sedan kan man enkelt rösta på de alternativ som man önskar. Det är sannerligen inte svårare än att handla på Tradera. Vem som helst med ett minimum av erfarenhet av att använda internet klarar av det.

Tro mig. Jag hatar vårt forum. Jag hatar det så innerligt. Jag anser att det behöver byggas om i grunden. Det är enormt oöverskådligt. Vanligtvis deltar jag inte i diskussioner på forumet, och orsaken är att jag inte behärskar det.

Det har även varit mycket svårt att följa diskussionerna om de olika motionerna!

Men nu när det är dags för votering slås jag av hur oerhört enkelt det är. Hur snyggt mötespresidiet har lagt upp det.

Därmed inte sagt att det är enkelt att bestämma sig för hur man ska rösta i de enskilda frågorna. Men det har inte med mötesformen att göra, utan så är det med medlemsmöten i politiska partier.

Därför förstod jag först inte vad Rick Falkvinge hade för orsak att skriva ett enormt förvirrat inlägg om hur svårt det skulle vara att delta på medlemsmötet.

Men det visar sig att han vill få folk att tänka att det är så svårt att de inte kan sätta sig in i det. Istället kan de göra det enkelt för sig, och rösta som han föreslår.

Falkvinge försöker få det till att mötespresidiet önskar ha mötena så komplicerade som möjligt! För oss som följt utvecklingen av medlemsmötena under de senaste åren, och presidiets ansträngningar för att förenkla, framstår detta som fullständigt absurt.

Det visar sig (vid närmare förfrågningar) att mötespresidiet inte vågade byta till en ny (av Falkvinge rekommenderad) mötesplattform några veckor innan mötet skulle hållas, och där den sista delen presenterades dagen innan mötet öppnades! Att hålla detta emot mötespresidiet, som om de skulle vara obstruerande och illvilliga medlemshatare, är inte schysst.

Det är viktigt att komma ihåg att mötespresidiet har ett mandat direkt från medlemmarna, att anordna mötena på bästa sätt. De är därför inte bundna av förslag från styrelsen.

Rick Falkvinge är helt fri att argumentera för de linjer som han anser är bäst för partiet. Jag uppmuntrar honom rentav att göra det. Jag önskar att fler gjorde det. Men då bör det vara sakligt underbyggd argumentation, och inte ett helt onödigt idiotförklarande av de stackars medlemmarna följt av uppmaningen att inte bry sin lilla hjärna med komplicerade frågor utan istället lita på partiets grundare.

Jag har även en ytterligare invändning mot Falkvinges blogginlägg. Det är inte ett dugg schysst att komma med hårt formulerade debattinlägg under en pågående votering.

Det är ungefär som om Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt skulle ha den avslutande valdebatten kl. 15:00 på valdagens eftermiddag. Tala om att folk som redan röstat skulle känna sig blåsta!

Medlemsmötet kommer inte som någon chockartad överraskning för Rick Falkvinge. Han har haft lång tid på sig att sakligt förklara varför han anser att man bör rösta på ett visst sätt, och att förklara hur man går tillväga för att göra det.

Att publicera sitt blogginlägg under pågående omröstning, istället för att publicera denna information i förväg, visar på en svårartad brist på respekt för partiets interndemokrati, för den röstfrid som medlemmarna har rätt till.

Det har inte saknats möjligheter för Falkvinge att i god tid göra sina åsikter kända.

En gästbloggare hos opassande berättar hur överkörd denne känner sig av Ricks agerande. För det kan ju faktiskt hända att engagerade medlemmar har en annan åsikt än Rick i någon fråga. Men vad är det för vits att argumentera för sin linje om Rick ändå kallar in folk på forumet under omröstningens gång, medlemmar som inte har satt sig in i frågorna men som litar på Rick.

Sådant dödar engagemang.

Jag är en stark anhängare till Rick Falkvinge. Jag har alltid räknat mig som en av hans starkaste supporters. När det blåste som allra värst under barnporrfrågan i valrörelsen, skrev jag ett långt inlägg till försvar för Rick. Läs gärna det: Rick Falkvinge är min idol.

Och jag vill fortsätta att tycka att Rick är bra. Problemet är bara att han gör det till en svår utmaning för mig.

Låt mig gå vidare till… den allra nedrigaste delen av Falkvinges blogginlägg.

Han skriver:

Den sista av de fem viktiga omröstningarna är personvalet av styrelsens sammankallande. Här röstar jag på Marit Deldén.

Till tre fjärdedelar gör jag det för att jag tycker att hon har gjort ett utmärkt jobb som styrelsesammankallande under det senaste halvåret, och till en fjärdedel gör jag det för att jag absolut inte vill se hennes motkandidat i den rollen.

Jag tycker inte om att prata ont om kollegor, så jag är obekväm med att gå in på mer detaljer än så, och jag hoppas inte att jag behöver redovisa just de skälen tydligare än så.

Ja, det är ju också ett sätt att – under pågående votering – pusha för sin kandidat.

Jag har talat med Marit Deldén, och hon är fullkomligt rasande. Hon känner sig så förnedrad av Rick Falkvinge. Hon är så arg att hon knappt kan få fram ett ord.

Dels eftersom Rick uttrycker sig på ett sätt så att det får Marit att framstå som en kandidat som man ”tvingas välja” trots att hon bara är 75 % bra, men eftersom alternativet vore så mycket värre.

Men framförallt därför att Marit Deldén anser att Mattias Bjärnemalm varit en alldeles utmärkt och kompetent kandidat till posten som sammankallande för styrelsen. Och att hon tycker att det är uselt av Rick att använda en gammal personmotsättning till att sänka en så bra kandidat.

Och återigen: Medlemmarna idiotförklaras. Rick anser att det räcker med att *antyda* att Mattias Bjärnemalm (av ett hemligt skäl) är en avskyvärd kandidat. Så är saken avklarad. Medlemmar: Hör upp! Rick har talat! Och han är alltid objektiv.

Det är oprofessionellt, det är nedrigt. Det ledde till att Mattias Bjärnemalm hoppade av sin kandidatur, så att valet förstördes. Nu har medlemmarna bara en (75 % bra) kandidat att rösta på.

Jag tycker synd om Marit Deldén just nu.

Eftersom Rick Falkvinge bryter röstfriden känner jag ett behov av att komma med ett ytterligare påpekande…

En sak som jag känner att jag tyvärr måste kommentera, eftersom Rick kommer att pusha järnet för sin linje under pågående votering, är motion A12. Om att minska styrelsens storlek från 16 till 9 personer.

Styrelsens sammankallande Marit Deldén har igår i en bloggpost beskrivit vilka katastrofala konsekvenser motion A12 riskerar att få. Marsch över dit och läs.

Om styrelsens sammankallande och vår ende nye kandidat till sammankallande (tack vare Rick) går ut med denna information, förtjänar det att tas på största allvar.

Om Ricks motion går igenom är jag rädd för att vi får en ytterst illa fungerande styrelse.

Att motionen röstas ned (avslås) är nödvändigt, det är skillnaden mellan att få in nytt fräscht blod i styrelsen, ledamöter som brinner för sitt engagemang, eller att konservera den nuvarande illa fungerande styrelsen, med ledamöter som knappt ens närvarar. För om motionen inte röstas ned, kommer de flesta av de nuvarande styrelsemedlemmarna att sitta kvar.

Och efter Christian Engströms avhopp kommer det att vara svårt att ens få en beslutsmässig styrelse vid mötena.

Detta skriver jag inte i egen vinning. För jag kan nämna att Rick Falkvinge, i ett privat samtal med mig, avslöjat att jag är en av de kandidater som han har tänkt rekommendera medlemmarna att rösta på, genom ett blogginlägg under pågående votering.

Vi får se om han står fast vid detta efter att jag har publicerat det här blogginlägget.