Att utveckla Piratpartiets politik

256px-Nipe_Lkpg

Piratpartiet är ett väldigt ungt parti. Vi har inte alltid haft en fungerande interndemokrati. Vi är just nu inne i en process då vi breddar vår politik. Det är ett känsligt läge.

Ungdomsförbundets ordförande Gustav Nipe skriver då, tillsammans med två piratpartister i Stockholm, en debattartikel om att kollektivtrafiken i Stockholm bör vara gratis. En sakpolitisk åsikt som inte är antagen av vare sig Piratpartiet, ungdomsförbundet eller av någon lokalförening i Stockholm.

Sedan skriver Nipe, tillsammans med två piratpartister i Vilhelmina, en debattartikel som fick rubriken: Värt att ta risken med genmanipulerad mat. Även om artikeln mest handlade om patentsystemet.

När det gäller vilken frihet enskilda pirater har att göra oförankrade sakpolitiska utspel i massmedia, så funderar jag lite kring hur det ser ut i andra partier.

Continue reading

Två infallsvinklar på vårt nya principprogram

Declaration of Human Rights
Förhoppningsvis har ingen missat att Piratpartiet är i färd med att göra den största förändringen hittills av sitt principprogram.

I framtiden kommer vårt ”partiprogram” att bestå dels av ett helt nyskrivet principprogram, dels av ett antal sakpolitiska program. Arbetet med att ta fram de nya programmen sker i en inkluderande process, som leds av vår partiledare Anna Troberg och styrelseledamoten Henrik Brändén.

Ett första utkast till nytt principprogram publicerades i september och i november publicerades det andra utkastet. Deadline för synpunkter på detta är 15 januari.

Jag har några infallsvinklar som jag specifikt skulle vilja lyfta, angående det senaste utkastet.

Continue reading