• Home
 •  

  Uppföljning av Lövin-affären – kommersiella särintressen

  Intrigen tätnar i Lövin-affären, kan man säga.

  Miljöpartiets Isabella Lövin har alltså avslöjats med att föra en politik i EU-parlamentet som går emot den plattform som Miljöpartiet gick till val på 2009.

  Jag skrev om detta i SvD på Brännpunkt 13/10.

  Isabella Lövin svarade i en replik 19/10.

  Vilket gav mig anledning att återkomma i en slutreplik 20/10 med rubriken Lövin ljuger om Miljöpartiets politik.

  Isabella Lövin befinner sig i en prekär situation när hon försöker försvara sin heder. Miljöpartiet gick till EU-val 2009 på att legalisera ickekommersiell fildelning. Det var den stora valfrågan, i spåren av Piratpartiets framgång, och Miljöpartiet höll en hög svansföring inför väljarna.

  Men vad partiet samtidigt mörkade, trots att det var känt internt, var att deras andranamn på EU-parlamentslistan tänkte ägna en stor del av sin energi åt att kämpa mot en moderniserad upphovsrätt.

  Där hade historien kunnat sluta.

  Om inte PR-forumet Netopia hade gått ut med en hyllningstext till Lövin.

  Men igår kom oväntat hopp från EU-parlamentarikern Isabella Lövin (mp) som i en Brännpunkt-artikel gav sin syn att fungerande åtgärder mot intrång på nätet är en förutsättning för oberoende kulturskapare och därmed demokratin.

  Bakom Netopia står:

 • Dataspelsbranschen
 • Film&TV-Producenterna
 • Filmfolket
 • Svenska Förläggareföreningen
 • Svenska Musikförläggareföreningen
 • Sveriges Videodistributörers Förening
 • IFPI i Sverige
 • SOLV (Scandinavian online video)
 • Det är värt att notera att Lövin var särskilt hård i sin replik angående min anklagelse om att hon är “under starkt inflytande från kommersiella särintressen”.

  Slutligen – Torbjörns Westers påstående att jag skulle vara ”under starkt inflytande från kommersiella särintressen” är ingenting annat än rent nonsens.

  I det här sammanhanget blir det snarast humoristiskt.

  Naturligtvis menar jag inte att Lövin får några bruna kuvert med sedlar under bordet. Vad jag riktade uppmärksamheten på var istället att den linje Lövin driver i EU-parlamentet inte är den som Miljöpartiet gick till val på 2009. Istället driver hon en politik som överensstämmer med den linje som drivs av de internetfientliga kommersiella särintressen som står bakom Netopia. Väljarna kan känna sig blåsta.

  Även Christian Engström noterar detta: Netopia hyllar Isabella Lövin (MP).

  Jag skrev en kommentar till Netopiaartikeln, som delvis lyder:

  Poängen i sammanhanget är inte att Lövin har en annan syn på upphovsrätten än Piratpartiet, Miljöpartiet eller majoriteten i den Gröna gruppen i EU-parlamentet. Det får hon naturligtvis ha. Poängen är att hon motarbetar den politik som hennes parti gick till val på 2009.

  På det sättet försvinner väljarnas möjlighet till demokratiskt inflytande över makthavarna. Varför alls gå och rösta på de plattformar partierna gått till val på om de agerar på ett annat sätt efter valet?

  Jag tror att Per Strömbäck håller med om att ett sådant agerande är skadligt för demokratin.

  Konstigt nog verkar kommentaren ha väldiga problem med att ta sig igenom Netopias kommentarsmoderering.

  Andra om ämnet: Anna Troberg, Christian Engström, Isak Gerson, Badlands Hyena, Christian Engström, Magnihasa, Anders S Lindbäck, Opassande, Henrik Alexandersson, Europaportalen, Europaportalen, Christian Engström, Jon Karlfeldt, Anders S Lindbäck.

  Leave a Reply