En önskan om transparens som skapar transpiration

Igår skrev jag ett blogginlägg där jag pläderade för att Piratpartiets styrelsemöten bör spelas in och tillgängliggöras via nätet.

Reaktionerna på detta har varit blandade och förslaget har mottagit viss kritik.

En del av farhågorna har gällt att styrelsemötena riskerar att fungera sämre om ledamöterna tvingas agera utifrån vetskapen att allt de säger spelas in. Att konflikter och misstag riskerar att förstoras.

Jag känner respekt för dessa synpunkter. En välfungerande styrelse är ju allas vår ambition.

Med detta sagt så står jag själv fast vid åsikten att mötena borde spelas in och tillgängliggöras, eftersom jag personligen tycker att de positiva aspekterna överväger.

Det är lite av en känslig fråga för mig, eftersom frågan var viktig för mig innan jag valdes in i partistyrelsen. Jag vill inte ändra åsikt därför att jag själv fått privilegiet att sitta i styrelsen.

Jag tror att många av de aktiva medlemmarna skulle varit förtjänta av att kunna granska det beryktade styrelsemötet om valmanifesten (som ledde till barnporrdebaclet) och styrelsemötet där Falkvinges lönenivå spikades (ett beslut som tvangs göras om). För att ta två av ganska många möjliga exempel. Styrelsen kommer säkerligen att fatta kontroversiella beslut även i framtiden. Frågan ”vad sades egentligen” kan mycket väl uppstå igen.

Jag är en stark förespråkare för medlemmarnas möjlighet att granska partistyrelsen. (Det är f.ö. alla styrelseledamöter, även om analysen skiljer sig åt i frågan om inspelade styrelsemöten.)

Men jag kan ju inte bortse från att pirater som jag verkligen respekterar kommer till en annan slutsats än mig, både i och utanför styrelsen. Jag gick uttryckligen till val på att vara prestigelös, och är intresserad av att omsätta detta vallöfte i praktiken när mina förslag får kritik.

Eftersom det inte förefaller finnas stöd för inspelade möten, tänker jag inte hänga upp mig på denna käpphäst.

Personligen kan jag tycka att det inte finns något att ”frukta” med sådana möten, om man bara är öppen med sina åsikter, respektfull och vänlig, och håller sig till mötesordningen. Men jag är inte någon norm för hur människor är eller bör vara. Det är väl känt att många människor i allmänhet blir stressade av tanken på att spelas in.

Mitt förslag baserades till stor del på organisationens bristande förtroende för den ”gamla” partistyrelsen.

Det har förekommit att styrelsemöten i princip knappt kunnat genomföras, eftersom tiden har förbrukats med att en styrelseledamot skällt på en annan. Men vi ska inte haka upp oss på sådant som varit; vi har nu en ny styrelse med energiska, positiva och sporrade ledamöter.

Diskussionen har fört med sig det positiva att styrelsens ”tystnadsplikt” diskuteras. Min åsikt, att den bör slopas, verkar vinna visst gehör. (Om nu en frivillig överrenskommelse mellan ledamöterna i den gamla styrelsen alls behöver ”slopas” av den nya styrelsen.)

Ett steg i rätt riktning vore att de styrelsemöten som hålls AFK öppnas upp för de åhörare som har möjlighet att ta sig dit.

Jag kommer tillsammans med de övriga styrelseledamöterna att fortsätta att utveckla styrelsens transparens. (Vilket inbegriper avsevärt fler delar än förslaget om inspelning av styrelsemöten.)

Om partiets aktiva medlemmar anser att styrelsemötena bör spelas in, föreslår jag att detta läggs som förslag till medlemsmötet, så att frågan kan prövas demokratiskt.

Jag tror att initiativet till detta måste komma ”underifrån”. Om det inte gör det, är det kanske en indikation på att det inte finns så stort intresse bland medlemmarna för frågan.

2 thoughts on “En önskan om transparens som skapar transpiration

  1. Man kan ju spela in men belägga med sektretess som endast ett styrelse beslut eller medlemsmöte kan då besluta om att offentligöra om det skulle bli så som i de fallen att medlemmarna känner att de behöver granska styrelsen närmare.

    Föreningens revisorer och styrelsen bör alltid ha tillgång till dem för att kunan granska vad en tidigare styrelse resonerat om tex för att bättre förstå vad som redan dryftats och hur diskussionen vart i en viss fråga som kan vara på tapeten igen.

    Och lagringsplatsen bör vara krypterad och åtkomst loggad så man kan se att obehöriga inte vart inne o gluttat, så som ett mötepressedium gluttat utan ett föregående beslut tex eftersom mötespressediet måste då ges en åtkomst nyckel för att säkerställ att de kan ta fram den information som ett emdlemsmöte kan komma att begära.

    Då är iof de inspelade men med vetsnkapen om att det till trotts inte är något som kommer ut hur som hellst.

    Men ja detta är bara en spontan ide på ett förfarande som kan motioneras om nu det är en rimlig kompromiss typ.

  2. funderar lite nu utifrån hur vi individer kan fungera. Om jag satt i styrelsen och visste att alla lyssnade. Så skulle jag faktiskt prata om känsliga frågor utanför styrelserummet, för att inte ställa till med cirkus i piratpartiet. För tänk om jag skulle säga något som tolkas och landar fel. Så att styrelsen får ett helvete med att förklara vad jag som individ är för någon och hur kan jag säga så osv………..men tanken går vidare till något positivt ur din text. Att i något sammanhang när ni pratar, få se er live via nätet. En förstår bättre det skrivna ordet om en får höra era röster, se betoningar, kroppspråk. Hjälper oss sedan när vi ska tolka det ni som idnivider skriver, vad ni brinner för och vad för frågor som ligger er vamt om hjärtat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>